Centrul de vizitare Sulina

Program de funcţionare al centrului de vizitare
Marţi, Miercuri, Joi, Vineri
8:00 -15:00;

Sâmbătă, Duminică
8:00 -11:00;

Luni – închis

Centrul de Vizitare de la Sulina, situat pe malul Dunării, furnizează vizitatorilor o experienţă legată de caracterul natural şi cultural unic al sectorului pontic al RBDD. Este o sursă de încurajare a unei mai largi explorări a Deltei Dunării şi de stimulare a vizitatorilor pentru explorarea oraşului Sulina.

Centrul de Vizitare Sulina, inaugurat în anul 2016, a fost realizat în cadrul Proiectului “Îmbunătăţirea stării de conservare a biodiversităţii sectorului pontic din RBDD prin conştientizare, informare, vizitare”, acronim ( RBDD-CIV) Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională.

Realizat într-un concept  modern, păstrând însă elementele tradiționale deltaice, interpretativă a Centrul de Vizitare de la Sulina își focalizează interpretarea tematică  pe povestea regiunii bio-geografice marin/costiere a Mării Negre, cu flora, fauna, geologia ei distinctă, şi interacţiunea omului cu istoria naturală şi peisajul.

Centrul reprezintă o poartă-cheie pentru vizitatori, promovând înţelegerea regiunii, oportunităţi pentru explorarea ei, influenţând pozitiv comportamentul vizitatorilor. Este o parte importantă a unei reţele în dezvoltare de centre de vizitare şi o componentă intrinsecă a planului de management al vizitatorilor şi de zonare al Rezervaţiei Biosferei.

Având în vedere rolul educativ, Centrul de Vizitare Sulina, găzduiește activități de informare și conștientizare, precum și ateliere practice și artistice, privind multitudinea de aspecte ale biodiversității Rezervației Delta Dunării, privind teme de importanță mondială (cum ar fi: poluarea, modificări climatice, drepturile omului, zonele urbane, dezastre naturale, drepturile copilului, etc..), privind obiceiuri și activități tradiționale.

În cadrul acestor activități, dar și în cadrul celebrărilor evenimentelor de mediu, sunt puse la dispoziția elevilor, materiale informative, video și audio, referate, prezentări power – point, precum și posibilitatea de a observa în mijlocul naturii, prin vizite în teren, aglomerări de păsări, plante strict protejate, cum este volbura de nisip de pe plaja Sulina.