Delta Dunării – zonă naturală cu o bogăție botanică excepțională

Rezervația Biosferei Delta Dunării adăpostește în habitatele sale variate, cu o mare valoare conservativă, numeroase plante rare, amenințate, vulnerabile. Acest complex deltaic fascinant, în care prezența apei este un factor determinant, s-a creat și dezvoltat în timp, la unirea Dunării cu Marea Neagră.

Delta Dunării este un paradis al plantelor acvatice și palustre, ce dezvăluie peisaje unice, pline de farmec. Habitatele acvatice domină suprafața acestui complex unic de ecosisteme cu o diversitate floristică și faunistică deosebită. Flora din RBDD este reprezentată de 2 391 de taxoni, iar circa 70% din vegetaţia deltei este dominată de stuf (Phragmites australis), papura (Typha angustifolia), asociaţiile de Scirpetum şi de vegetaţia de stuf de pe plauri.

În lacuri, canale, se întâlnesc plante acvatice reprezentate de specii submerse: nufăr (Nymphea sp., Nuphar), ciulinul de baltă (Trapa natans), Roșățeaua (Butomus Umbelatus), Iris pseudacorus, Rizacul (Stratiotes alloides), Marsilea quadrifolia, Săgeata apei (Sagittaria sagittifolia), etc.