Habitatele de dune din Rezervația Biosferei Delta Dunării

Delta se prezintă ca un teritoriu interpus între uscat şi apă, comparabilă cu un laborator în aer liber, bogată în specii de plante şi animale – unele dintre ele specii endemice, ameninţate şi periclitate. Condiţiile ecologice specifice determină habitatele (teritoriile pe care trăiesc speciile împreună cu mediul de viaţă înconjurător) să fie pline de viaţă, dar în acelaşi timp fragile. În Rezervația Biosferei Delta Dunării sunt zone de dune de nisip fixate sau mobile pe care cresc plante numite psamofite (adaptate la solul nisipos).

Acestea sunt habitate Natura2000 cu o valoare conservativă foarte mare, precum: 2110 Dune mobile embrionare, ce asigură un prim stadiu de fixare a nisipurilor marine și care adăpostesc specii mai rare; 2130* Dune fixate de coastă cu vegetație erbacee (“dune gri”) populate în principal cu specii erbacee perene adăpostind numeroase rarități floristice; 2160 Dune cu Hippophae rhamnoides, sunt dune maritime joase fixate sau semifixate de exemplare de cătină albă (Hippophae rhamnoides), însoţită de un număr redus de specii psamofite cantonate prin golurile tufărişului.

Vegetația caracteristică zonelor litorale cu sol nisipos sărăturat are o mare importanță pentru migrația păsărilor și pentru iernatul acestora.