Insula Musura din Rezervația Biosferei Delta Dunării

Insula Musura, acest nou teritoriu al Deltei Dunării, situat între braţele Musura și Sulina, este un loc de cuibărit, odihnă şi hrănire de o importanţă ornitologică majoră, atât pentru specii migratoare, cât și pentru cele sedentare.  Este cea mai mare zonă de cuibărit din ţară a chirei de mare (Sterna sandvicensis) din Rezervația Biosferei Delta Dunării.

Perimetrul acestei zone reprezintă o importantă locaţie de cuibărit şi pentru alte specii de interes conservativ european precum: chira de baltă (Sterna hirundo), chira mică (Sterna albifrons), ciocântorsul (Recurvirostra avosetta) şi piciorongul (Himantopus himantopus), corcodelul mare (Podiceps cristatus), scoicarul (Haematopus ostralegus), prundăraşul de sărătură (Charadrius alexandrines), pescăruşul cu picioare galbene (Larus cachinnans), pescăruşul asiatic (Larus ichthyaetus).

De asemenea, pe lângă rolul de cuibărit pentru multe specii periclitate, Insula Musura are un rol foarte important pentru hrănire, pentru foarte multe specii laro-limnicole și rațe de suprafață. Un important număr de specii de pescăruși, găsesc aici adăpost pe timpul iernii.

Este vitală conservarea insulei, nemaiîntâlnindu-se nicăieri în țara noastră un loc similar care să permită cuibăritul, cel puțin pentru pescărușul asiatic (Larus ichthyaetus) și chira de mare (Sterna sandvicensis).

Adresăm rugămintea turiștilor, precum și operatorilor de turism, să protejeze zona și recomandăm șă nu se apropie de insulă la mai puțin de 200 de metri. Observarea păsărilor se poate face de la distanță, utilizând binoclul.

În măsura în care factorul antropic are un impact negativ major, se va impune luarea de măsuri de protecție care să împiedice pe viitor situații cu impact asupra ornitofaunei de interes conservativ.