Pădurea Letea – loc unic în Europa

Considerat cel mai exotic loc din România, Pădurea Letea din Rezervația Biosferei Delta Dunării a fost pusă sub ocrotire încă din anul 1938, fiind declarată rezervație naturală, prin insistența unor naturaliști români.

Pădurea Letea – zonă strict protejată, ce se întinde pe o suprafață de 2 825 ha, se dezvoltă în spațiul interdunelor și cuprinde numeroase elemente floristice şi faunistice speciale: balcanice, mediteraneene, subtropicale, stepice, cu o deosebită valoare peisagistică ridicată.

O caracteristică a zonei o constituie abundenţa plantelor căţărătoare (Periploca graeca, Hedera helix, Vitis silvestris, Humulus lupulus, Clematis vitalba) care conferă pădurii un aspect luxuriant, subtropical. Zona adăpostește  circa 500 de specii de plante superioare. Fauna este reprezentată prin peste 500 specii de insecte, 120 specii de păsări din care 70 sunt potențial cuibăritoare, reprezentativ fiind vulturul codalb, (Haliaeetus albicilla), declarat specie fanion de-a lungul Dunării.