LIFE Danube Free Sky – Proiect transnațional pentru protejarea păsărilor împotriva electrocutării și coliziunii cu liniile electricede-alungul Dunării

Protejarea vieții sălbatice de pe planeta noastră a devenit mai importantă ca niciodatăavând în vedere actualele probleme climaticeși de mediu.Una dintre cele mai mari amenințări pentru speciile de păsări sălbatice este electrocutareași coliziuneacu liniile electricece provoacă mii de decese și răniri ale acestora.

Problemele sunt în atenția ProiectuluiLIFE DanubeFree Sky, care reprezintă un exemplu unic de cooperare transnațională amplă de-a lungul fluviul Dunărea, unul dintre cele mai importante coridoare de migrație, loc de oprire și de iernare pentru multe specii de păsări din Europa.Proiectul a început oficial la data de 1 septembrie 2020 și este finanțat prin Programul LIFE al Uniunii Europene.În perioada de peste 5ani de implementare a proiectului, 15parteneri din 7 țări vor dezvolta o colaborare solidă și vor implementa cele mai eficiente soluții pentru a preveni amenințările la viața și integritateapăsărilor. Ca urmare a implementării proiectuluiva crește vizibilitateaa peste 245 de kilometri de linii electrice prioritare.De asemenea, în zonele vizate de proiect vor fi izolați peste 3.200 de stâlpi de electricitate ce prezintă risc de electrocutare pentru păsări.

Mortalitatea păsărilor cauzată de interacțiunea cu liniile electriceși cu alte structuri de utilități aflate sub tensiunea fost documentată pentru mai mult de380 de specii de păsări, inclusivpentru cele amenințate și critic periclitate.În zonele vizate de proiectul LIFE Danube Free Sky se găsesc 8 tipuride linii electrice supraterane periculoase pentru păsări,ce însumeazăaproximativ 2.074de kilometri.Impactul acestorlinii electrice reprezintă o amenințare considerabilă și serioasă pentru12 specii de păsări cuibăritoare prioritare.Prin marcarea liniilor electrice și izolarea stâlpilor periculoși în 23 de ariide protecție specială și în 9 zone de importanță avifaunistică, proiectul va preveni anual riscul de decese și răniri în urma electrocutării și coliziunii cu liniile electrice pentru aproximativ 2.000 de exemplare de păsări din speciile prioritare (și din multe alte categorii de specii).

Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării împreună cu E-Distribuție Dobrogea și în parteneriat cu beneficiari din șapte state europene implementează proiectul „LIFE DANUBE FREE SKY”-Transnational conservation of birds along Danube river, pentru protejarea a 12 specii de păsări prioritare în Uniunea Europeană și, implicit,pentru conservarea biodiversității și ecosistemelor de-a lungul Dunării. Proiectul, coordonat de Raptor Protection of Slovakia și finanțat prin Programul European LIFE, se întinde pe o perioadă de cinci ani și va fi pus în aplicare de parteneri din Slovacia, Germania, Austria, Ungaria, Croația, Serbia, Bulgaria și România. Valoarea totală a proiectului este de 6.636.170de euro, Bugetul ARBDD fiind de 618.877 de euro,iarBugetulE-Distribuție Dobrogeade 424.449 de euro, cuo finanțare din partea UniuniiEuropene de 75%.Printre activitățile ce vor fi implementate de Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării alături de partenerii din proiect, se numără:

-Elaborarea schemei de monitoring pentru liniile electrice de distribuție, dezvoltarea bazei de date și instruirea personalului de teren;

-Protecția păsărilor împotriva coliziunii cu liniile electrice, respectiv determinarea sectoarelor de linii potențial periculoase cu risc de coliziune și a speciilor prioritare afectate;

-Protejarea păsărilor împotriva electrocutării cu liniile electrice de distribuție prin determinarea stâlpilor de medie tensiune periculoși ce vor fi izolați împotriva electrocutării și montarea de transmițătoare pe șase juvenili de pelican creț, pentru a identifica ce stâlpi periculoși sunt localizați în aria de cuibărit și de hrănire pentru această specie prioritară;

-Prevenirea perturbărilor și interacțiunii cu liniile electrice prin crearea de oportunități de cuibărit și hrănire în condiții de siguranță, respectiv instalarea a 100 de cuiburi artificiale pentru specii prioritare de păsări (dumbrăveanca);

-Diseminarea rezultatelor proiectului și activități de conștientizare, birdwatching cu implicarea voluntarilor, cooperare cu școli și autorități locale din RBDD, montare panouri de informare.În cadrul proiectului, E-Distribuție Dobrogea va izola100 de stâlpi împotriva electrocutării pe rețeaua de medie tensiune, 30 de kilometri de marcaj anti-coliziune pe rețeaua de medie tensiune și 5 kilometri de marcaj anti-coliziune pe rețeaua de înaltă tensiune.

Un scurt film cu prezentarea partenerilor din proiect poate fi urmărit pe YouTube, aici. Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați site-ul web al proiectului: www.danubefreesky.eu, precum și pagina de Facebook https://www.facebook.com/danubefreesky/