Salvarea de la extincție a populației de nurcă europeană – Mustela lutreola – SAVE E-MINK-RO (2017-2020)

Asigurarea unui statut favorabil de conservare pentru salvarea de la extincție a populației de nurcă europeană – Mustela lutreola (specie de interes comunitar, critic periclitată) – din România ‐ SAVE E-MINK-RO (2017-2020)