Acte de bază:

 Legea nr. 82 din 20 noiembrie 1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”, cu modificările și completările ulterioare; (link lege)

 Hotărâre de Guvern nr. 763/2015 din 16 septembrie 2015 pentru aprobarea Planului de management şi a Regulamentului Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”(link lege);

Hotărâre de Guvern nr. 248 din 27 mai 1994 pentru adoptarea unor măsuri în vederea aplicării Legii nr. 82/1993 privind constituirea Biosferei “Delta Dunării”(link lege)

Hotărâre de Guvern nr. 1217 din 12 decembrie 2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale Administraţiei Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”, cu modificările și completările ulterioare; (link lege)

Acte referitoare la activități în RBDD

Hotărâre de Guvern nr. 230 din  4 martie 2003 privind delimitarea rezervaţiilor biosferei, parcurilor naţionale şi parcurilor naturale şi constituirea administraţiilor acestora;

Hotărâre de Guvern nr. 538  din  8 iulie 2015 pentru aprobarea Regulilor privind accesul şi circulaţia navelor şi ambarcaţiunilor pe canalele şi lacurile interioare din perimetrul Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”;

Hotărâre de Guvern nr.1516 din 19 noiembrie 2008 privind aprobarea Regulamentului-cadru de urbanism pentru Rezervaţia Biosferei Delta Dunării;

Ordonanța de Urgență nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanță de Urgență nr. 195/2005 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța de Urgență nr. 23/2008 din  5 martie 2008 privind pescuitul şi acvacultura, cu modificările și completările ulterioare;

Ordinul M.M.A.P nr. 610 din 19 mai 2009 privind aprobarea tarifelor pentru lucrările şi serviciile prestate de către Administraţia Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării” la solicitarea persoanelor fizice şi juridice, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărâre de Guvern   nr. 1066 din 20 octombrie 2010 privind instituirea regimului de arie naturală protejată asupra unor zone din Rezervaţia Biosferei “Delta Dunării” şi încadrarea acestora în categoria rezervaţiilor ştiinţifice;

Acte normative privind aderarea României – Delta Dunării – Convenții Internaționale.

Legea  nr. 5 din 25 ianuarie 1991 pentru aderarea României la Convenţia asupra zonelor umede, de importanţă internaţională, în special ca habitat al păsărilor acvatice:

Legea nr.58 din 13 iulie 1994 pentru ratificarea Convenţiei privind diversitatea biologică, semnată la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992:

Legea nr.69 din 15 iulie 1994 pentru aderarea României la Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie, adoptată la Washington la 3 martie 1973

Legea nr.13 din 11 martie 1993 pentru aderarea României la Convenţia privind conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa, adoptată la Berna la 19 septembrie 1979:

DECRET   Nr. 187 din 30 martie 1990 pentru acceptarea Convenţiei privind protecţia patrimoniului mondial, cultural şi natural, adoptată de Conferinţa generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură la 16 noiembrie 1972

Acte pentru funcționarii publici

Ordonanță de Urgență   Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare