GUVERNATOR   Ion MUNTEANU
DIRECŢIA ADMINISTRARE PATRIMONIU, EDUCAȚIE ECOLOGICĂ ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE
Director Executiv  Liliana IVANCENCO
DIRECŢIA MANAGEMENT ECOLOGIC
Director Executiv Viorica BÎSCĂ
 
DIRECȚIA ADMINISTRATIV – LOGISTIC
Director Executiv   Vacant
SERVICIU JURIDIC, CONTENCIOS ADMINISTRATIV, RESURSE UMANE
Șef Serviciu Radu VOICU
 
SERVICIUL BUGET-FINANCIAR
Şef Serviciu Cristina Șabloschi  
SERVICIUL REGLEMENTARE ȘI AUTORIZARE
Şef Serviciu Gabriela BUCUR 
SERVICIUL INVESTIȚII, ACHIZIȚII
Şef Serviciu   Daniela CONSTANTIN
 
SERVICIUL COMISARIAT REGIONAL TULCEA-CHILIA
Şef Serviciu Marius BRIŢCAN
 
SERVICIUL COMISARIAT REGIONAL MURIGHIOL-SF.GHEORGHE
Şef Serviciu Anton STAN
SERVICIUL COMISARIAT REGIONAL SULINA
Şef Serviciu Bogdan BUCURLESCU
SERVICIUL COMISARIAT REGIONAL RAZIM – SINOE
Şef Serviciu Ion BUCUR
SERVICIUL ADMINISTRARE PATRIMONIU NATURAL
Şef Serviciu Camelia CAPRIȚĂ
SERVICIUL RELAŢII INTERNE ȘI INTERNAȚIONALE
Şef Serviciu Gabriela CREȚU
BIROU INFORMARE ȘI EDUCAȚIE ECOLOGICĂ
Şef Birou Alina CODREANU
BIROU MONITORING, DISTRICTE, ZONE PROTEJATE
Şef Birou, Coordonator Comisariate Regionale Emil MAHU
BIROU MECANO – ENERGETIC
Şef Birou   Giorgel PASCU