Pentru aplicarea Planului de Management, pe lângă fondurile instituției au fost atrase fonduri europene prin implementarea de proiecte.

Administrația Rezervației Biosferei ,,Delta Dunării“ la moment aniversar. 30 de ani pentru protecția și conservarea naturii în spiritul păstrării tradițiilor din Delta Dunării și din zonele adiacente.

Delta Dunării și celelalte unități geografice adiacente au fost de-a lungul timpului în atenția specialiștilor și cercetătorilor. Parte dintre aceștia au adus o contribuție semnificativă prin studiile realizate și implicarea în susținerea demersului pentru declararea Rezervației Biosferei Delta Dunării.

Data de 1 septembrie este data la care a intrat în vigoare Hotărârea Guvernului României nr. 983 din anul 1990 prin care întreaga Deltă a Dunării și unitățile geografice vecine au fost declarate rezervație a biosferei. Totodată a fost înființată Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării ca instituție specializată să implementeze măsurile de management adecvate pentru conservarea patrimoniului natural și dezvoltarea durabilă a regiunii.

Mai târziu, data de 1 septembrie a fost declarată Ziua Rezervației Biosferei Delta Dunării în conformitate cu prevederile Ordinului 539/9 mai 2008 emis de către Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile.