“Delta Dunării reprezintă o destinaţie specială, prin caracteristicile sale (patrimoniu natural  universal), una dintre cele mai importante regiuni turistice din România, prin originalitatea peisajului (relief, apă, vegetaţie, faună, populaţie şi aşezări umane). A găsi echilibrul adecvat  între dezvoltarea autonomă a destinaţiei Delta Dunării şi protejarea mediului, pe de o parte, şi dezvoltarea unei activităţi economice competitive, cu beneficii pentru comunităţile locale, pe  de altă parte, poate constitui o provocare pentru administraţia locală.
Pentru a stabili un echilibru adecvat între bunastarea turiştilor, nevoile mediului natural şi ale mediului socio-cultural, precum şi pentru dezvoltarea şi competitivitatea destinaţiilor şi a întreprinderilor, este necesară o abordare politică integrată  şi globala, în cadrul căreia toate părţile interesate să împărtăşească aceleaşi obiective.
Iniţiat în aprilie 2007, în cadrul unui proiect cu finanţare flamandă, şi finalizat în 2009, Planul  strategic pentru dezvoltarea turismului durabil în Delta Dunării reprezintă un demers ce vizează planificarea pe termen mediu. Este un prim pas ce necesită abilitatea părţilor  implicate de a susţine acţiuni de-a lungul timpului, cu reducerea şi gestionarea coerentă a riscurilor prin măsuri de prevenire a producerii de efecte dăunătoare asupra mediului sau  societăţii…” – Planul Strategic pentru Dezvoltarea Turismului Durabil în Delta Dunării (mai2009)

“Planul de management al vizitatorilor este un concept de vizitare ce stabileşte obiectivele şi acţiunile necesare pentru asigurarea condiţiilor optime de vizitare, specifice ariei naturale protejate, în concordanţă cu planul de management al acesteia.
Planul de management al vizitatorilor este instrumentul care odată transpus în acţiuni practice va putea îndruma tipul potrivit de vizitatori în zonele potrivite, oferind cele mai bune oportunităţi pentru satisfacerea experienţei în natură a fiecărui tip de vizitator, producând un impact minim negativ asupra naturii şi comunităţilor locale şi totodată creând cele mai bune şanse pentru dezvoltarea durabilă de afaceri la scară mică, de către membrii comunităţilor locale…”Strategia de vizitare pentru Rezervaţia Biosferei Delta Dunării (2009)

Informații privind accesul și pescuitul sportiv în RBDD (PDF, PPT)