Preambul

În scopul realizării obiectivelor dezvoltării socio- economice durabile, o condiţie importantă care trebuie îndeplinită o constituie conştientizarea şi educarea publicului, procese menite să permită accesul la informaţie, înţelegerea şi interpretarea corectă a informaţiei, precum şi încurajarea participării comunităţilor locale la luarea deciziilor manageriale. 

Majoritatea convenţiilor internaţionale în domeniul protecţiei şi conservării biodiversităţii, ratificate şi de România,  conţin prevederi care subliniază importanţa majoră a stabilirii unui dialog constructiv, cu impact asupra deciziilor pe termen lung, între factori de decizie şi public (în special cu comunităţile locale),  includ şi o serie de prevederi cu referire la necesitatea de a se îmbunătăţi nivelul de sensibilizare şi conştientizare a publicului prin:

  • încurajarea participării comunităţilor locale la luarea deciziilor manageriale
  • favorizarea schimburilor de experienţă între rezervaţii, în vederea întăririi participării comunităţilor locale şi a voluntarilor la activităţile din rezervaţie;
  • promovarea formării centrelor de informare, de educaţie, producerea materialelor de informare (atât cu privire la utilizarea durabilă, cât şi despre dezvoltarea socio- economică, culturală durabilă).

Recunoscându-se rolul deosebit de important şi necesitatea unei abordări clare şi integrate a conştientizării publicului (mai ales a comunităţilor locale), ARBDD derulează activităţi de informare şi de educaţie de mediu prin centre de informare.
Scopul acestor centre îl constituie promovarea rolului şi importanţei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării. 
Prin centrele de informare, atât cele existente cât şi cele propuse a se realiza, ARBDD a urmărit atingerea următoarelor obiective: 

  • Formarea unei mentalităţi pozitive şi active de protejare a resurselor naturale regenerabile, de integrare armonioasă a activităţilor umane în echilibrul deltaic
  • Îmbunătăţirea capacităţii populaţiei de a înţelege complexitatea mediului înconjurător, a conceptelor de rezervaţie a biosferei şi dezvoltare durabilă, a faptului că integritatea, calitatea şi productivitatea ecosistemelor naturale condiţionează starea de sănătate şi bunăstarea comunităţilor locale
  • Creşterea nivelului de conştientizare a populaţiei locale şi atragerea sprijinului şi participării sale la luarea deciziilor de administrare a RBDD
  • Asigurarea unei bune informări şi creşterea nivelului de conştientizare a vizitatorilor şi a turiştilor
  • Asigurarea unui sistem flexibil, atractiv şi eficient de educaţie de mediu pentru copii şi tineri
  • Facilitarea comunicării şi colaborării între organizaţii neguvernamentale, şcoli, autorităţi publice, mass-media, specialişti, oameni de afaceri şi publicul larg, în vederea rezolvării problemelor mediului înconjurător existente.
Hartă distribuție centre

1. Centrul de Informare şi Educaţie Ecologică TULCEA

Program de funcţionare al centrului de informare:
Luni, Marţi, Miercuri, Joi
8:00 – 16:30;
Vineri
8:00 – 14:00;
Sâmbătă, Duminică -închis
  

2. Centrul de Vizitare SULINA

Program de funcţionare al centrului de vizitare
Marţi, Miercuri, Joi, Vineri
8:00 -15:00;

Sâmbătă, Duminică
8:00 -11:00;

Luni – închis

Centrul de Vizitare de la Sulina, situat pe malul Dunării, furnizează vizitatorilor o experienţă legată de caracterul natural şi cultural unic al sectorului pontic al RBDD. Este o sursă de încurajare a unei mai largi explorări a Deltei Dunării şi de stimulare a vizitatorilor pentru explorarea oraşului Sulina.

Centrul de Vizitare Sulina, inaugurat în anul 2016, a fost realizat în cadrul Proiectului “Îmbunătăţirea stării de conservare a biodiversităţii sectorului pontic din RBDD prin conştientizare, informare, vizitare”, acronim ( RBDD-CIV) Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Realizat într-un concept  modern, păstrând însă elementele tradiționale deltaice, interpretativă a Centrul de Vizitare de la Sulina își focalizează interpretarea tematică  pe povestea regiunii bio-geografice marin/costiere a Mării Negre, cu flora, fauna, geologia ei distinctă, şi interacţiunea omului cu istoria naturală şi peisajul.

Centrul reprezintă o poartă-cheie pentru vizitatori, promovând înţelegerea regiunii, oportunităţi pentru explorarea ei, influenţând pozitiv comportamentul vizitatorilor. Este o parte importantă a unei reţele în dezvoltare de centre de vizitare şi o componentă intrinsecă a planului de management al vizitatorilor şi de zonare al Rezervaţiei Biosferei.

Având în vedere rolul educativ, Centrul de Vizitare Sulina, găzduiește activități de informare și conștientizare, precum și ateliere practice și artistice, privind multitudinea de aspecte ale biodiversității Rezervației Delta Dunării, privind teme de importanță mondială (cum ar fi: poluarea, modificări climatice, drepturile omului, zonele urbane, dezastre naturale, drepturile copilului, etc..), privind obiceiuri și activități tradiționale.

În cadrul acestor activități, dar și în cadrul celebrărilor evenimentelor de mediu, sunt puse la dispoziția elevilor, materiale informative, video și audio, referate, prezentări power – point, precum și posibilitatea de a observa în mijlocul naturii, prin vizite în teren, aglomerări de păsări, plante strict protejate, cum este volbura de nisip de pe plaja Sulina.

3. Centrul de Informare şi Educaţie Ecologică din CRIŞAN
Program de funcţionare al centrului de informare în timpul sezonului turistic (mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie):
Marţi, Miercuri, Joi, Vineri
08:00 -16:00;

Sâmbătă
08:00 -12:00;

Duminică, Luni – închis

Program funcționare al centrului de informare în perioada noiembrie – aprilie
Luni, Marţi, Miercuri, Joi
8:00 – 16:30;
Vineri
8:00 – 14:00;

Sâmbătă, Duminică -închis

4. Centrul de Informare şi Educaţie Ecologică CHILIA VECHE

Program de funcţionare al centrului de informare în timpul sezonului turistic (mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie):
Marţi, Miercuri, Joi, Vineri
08:00 -16:00;

Sâmbătă
08:00 -12:00;

Duminică, Luni – închis

Program funcționare al centrului de informare în perioada noiembrie – aprile
Luni, Marţi, Miercuri, Joi
8:00 – 16:30;

Vineri
8:00 – 14:00;
Sâmbătă, Duminică -închis

5. Centrul de Informare şi Educaţie Ecologică MURIGHIOL Temporar inchis

Program de funcţionare al centrului de informare în timpul sezonului turistic (iunie, iulie, august, septembrie, octombrie);
Marţi, Miercuri, Joi, Vineri, Sâmbătă
07:00 -17:00;

Duminică
07:00 -12:00;

Luni – închis

6. Centrul de Informare şi Educaţie Ecologică SF. GHEORGHE – Temporar închis

Program de funcţionare al centrului de informare în timpul sezonului turistic (iulie, august, septembrie, octombrie):
Marţi, Miercuri, Joi, Vineri, Sâmbătă
10:00 -18:00;

Sâmbătă
10:00 -14:00;

Duminică, Luni – închis

7. Centrul de Informare şi Educaţie Ecologică GURA PORTIŢEI  – Temporar închis

Program de funcţionare al centrului de informare în timpul sezonului turistic (iulie, august, septembrie):
Marţi, Miercuri, Joi, Vineri
10:00 -18:00;

Sâmbătă
10:00 -14:00;

Duminică, Luni – închis