Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării
ARBDD este înfiinţată şi funcţionează în baza Legii 82/1993
Cui: 3722040
Adresa: Str. PORTULUI Nr. 34A, Tulcea, Romania – 820243

Telefoane:
Centrală: +40 240 51 89 24    +40 240 51 89 25
Secretariat: +40 240 51 89 45
Fax: +40 240 51 89 75
E-mail: arbdd@ddbra.ro

Ne puteţi contacta atât prin telefon sau e-mail cât şi prin formularul de mai jos, iar noi vă vom răspunde în cel mult scurt timp posibil, în perioada programului de lucru al instituţiei.
Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării oferă şi un serviciu telefonic gratuit, de informaţii, pentru a veni în ajutorul populaţiei, dar şi a tuturor factorilor ce pot fi afectaţi de situaţii deosebite (incendii, poluare, fapte de braconaj piscicol şi cinegetic etc.) care intră sub incidenţa obiectului de activitate al ARBDD. TEL VERDE: 0.800.827.233

Program de lucru al instituţiei

Luni- Joi: 08.00-16.30
Vineri: 08.00-14.00

Program de lucru privind relaţiile cu publicul 
Persoana de contact: Pavel Mihaela
Luni 
08.00-16.30
Marţi
 08.00-16.30
Miercuri 
08.00-18.30
Joi 
08.00-16.30
Vineri 
08.00-14.00

Program de lucru privind accesul publicului la informaţiile de mediu 
Persoana de contact: Creţu Gabriela 
Luni 08.00-16.30
Marţi
 08.00-16.30
Miercuri
 08.00-16.30
Joi 
08.00-17.30
Vineri
 08.00-14.00


Program de audienţe

1. Joi: 10.00 – 12.00 – Guvernator, Ion MUNTEANU

2. Marți: 14.00 – 16.00 – Director, Direcția Administrare Patrimoniu, Educație ecologică și Relații internaționale, Liliana IVANCENCO

3. Miercuri: 10.00 – 12.00 – Director Direcția Management Ecologic, Viorica BÎSCĂ

Înscrierea persoanelor în audienţă se face prin Secretariatul ARBDD, personal, telefonic sau prin email, prin completarea Formularului de înscriere în audienţă. 
Persoanele vor fi anunţate, în scris sau telefonic, asupra datei programate pentru audienţă.
Formular de înscriere în audienţă  (LINK LA FORMULAR)


PETIŢII 

Dreptul de petiționare, este un drept fundamental prevăzut de Constituția României prin art. 51 care stipulează:

  1. Cetățenii au dreptul să se adreseze autorităților publice prin petiții formulate numai în numele semnatarilor.
  2. Organizațiile legal constituite au dreptul sa adreseze petiții exclusiv în numele colectivelor pe care le reprezintă.
  3. Exercitarea dreptului de petiționare este scutită de taxă.

Cadrul legal cu privire la dreptul de petitionare este întregit de Ordonanta nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor si de Legea nr. 233/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2002
Astfel, art. 2. (Ordonanta nr. 27/2002) prevede:
“In sensul prezentei ordonante, prin petitie se intelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris sau prin e-mail, pe care un cetățean ori o organizație legal constituită o poate adresa autoritătilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale din unitățile administrativ-teritoriale, societăților nationale, societăților comerciale de interes județean sau local, precum și regiilor autonome, denumite în continuare autorităti și instituții publice.”

Adresa e-mail pentru transmiterea electronică a petiţiilor: arbdd@ddbra.ro